Priser & ind- og udmeldelser

Fritidsklubben

Det koster 690,- pr. måned. De 2 første måneder og juli måned er betalingsfrie. Fritidsklubben er ikke omfattet af søskenderabat.

Indmeldelse: For at blive medlem skal vi have en snak med dig og dine forældre. Ring på tlf. 99 82 33 00 og aftal et tidspunkt for en snak og rundvisning.

Udmeldelse: Som forældre skal man komme personligt på Fri-Stedet eller ringe på tlf. 99 82 33 00. Hvis du melder dit barn ud via borger.dk vil vi gerne have besked. Vi gør opmærksom på at der er løbende måned + 1 måneds opsigelse.

Ungdomsklubben

Det er GRATIS at gå i ungdomsklub.

Indmeldelse: Kig op og få en indmeldelsesblanket, som dine forældre skal underskrive, inden du kan blive medlem. Husk det gule sygesikringsbevis, når du kommer med indmeldelsesblanketten.

Udmeldelse: Kontakt os på tlf. 99 82 33 00 eller kig op.

Børn og unge der er visiteret

Har du et barn/ung, som skal visiteres til Fri-Stedet, så kontakt barnets/den unges rådgiver eller ring til souschef Jill Hvarregaard på tlf. 31 99 33 02 for nærmere information.

Visiteringen til Fri-Stedet går altid igennem Center for Tværfaglig Forebyggelse.