Hvem er vi?

Fri-Stedets historie

Fritidscentret Fri-Stedet har været hjertet i Aalborg SØ for børn og unge siden 1971.

Klubben på Thulevej startede som en fritids- og ungdomsklub og er siden vokset på alle fronter. Nu danner Fri-Stedet rammerne for fritids-, junior- og ungdomsklub og børn og unge der er visiteret. Fysisk og geografisk er Fri-Stedet også vokset.

I 1993 blev Fri-Stedets Farm indviet. Farmen er beliggende på Kollegievej 10, cirka 500 meter fra klubben på Thulevej. Er man medlem på Fri-Stedet, er man både medlem af klubben på Thulevej og Farmen på Kollegievej. Farmen er en oase i naturskønne omgivelser. Her handler det om dyr og natur og vi har kaniner og islandske heste.

Fritidscenter Fri-Stedet er organisatorisk placeret i Center For Tværfaglig Forebyggelse under Børne- og Familieafdelingen ved Job og Velfærd i Aalborg Kommune.

Fri-Stedet har cirka 350 medlemmer i alderen 10 til 18 år og har åbent i dagtimerne klokken 14.00 til 18.00 for fritidsklubben mandag til fredag og om aftenen klokken 18.00 til 22.00 for ungdomsklubben mandag til fredag og lørdag klokken 16.00 til 22.00.  Når du er medlem af fritidsklubben og går i 6. klasse, har du også mulighed for at komme i juniorklubben mandag til lørdag klokken 18.00 til 21.00 i klubben på Thulevej. I juniorklubben forbereder vi jer til ungdomsklubben. Vores fokuspunkter er medbestemmelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber på tværs af alder.

På Fri-Stedet har vi bestemt os for, at intet er umuligt, før det modsatte er bevist. I klubben har vi børn og unge fra alverdens lande, samlet i klubbens lille verden. Vi tror på forpligtende fællesskaber, som en måde at udvikle sig selv på og blive en betydningsfuld medspiller i eget og andres liv.

Fri-Stedet – et godt sted at blive stor!

Kerneopgaven

Vi vil sammen med børn, unge og deres familier arbejde forebyggende og tværfagligt gennem dannelse af relationer og inkluderende fællesskaber for at fremme sund livsmestring.

Ambition

Målgruppe

Tilgang

Værdi/effekt