Kontakt Fri-Stedet

Fritidscentret Fri-Stedet
Thulevej 32B
9210 Aalborg SØ

Telefon: 9982 3300

Farmen
Kollegievej 10
9000 Aalborg

Telefon: 2215 3717