Gaming & E-sportspolitik for Fri-Stedet

Her på Fri-Stedet ønsker vi at støtte op om konceptet E-sport, der i løbet af få år har vokset sig på størrelse med de mere traditionelle sportsgrene. Derfor vil vi på Fri-Stedet give vores medlemmer muligheden for at udforske E-sport og gaming, hvor inklusion og det sociale aspekt er vores højeste prioritet.
Vores E-sport og gamerum bliver et sted hvor de unge kan spille under opsyn med rammer og forventninger.

E-sport har mange forcer som andre sportsgrene ikke besidder, eksempelvis har det et fællessprog på tværs af kulturer og landegrænser og det er ikke køns-, fysisk- eller aldersbetinget. Det skaber en fælles social platform for de unge, hvor de kan danne relationer, der måske ikke vil være muligt at opnå i andre kontekster.

Vores E-sportspolitik afspejler de pædagogiske overvejelser, vi som fagprofessionelle har gjort os, samt de samfundsmæssige retningslinjer, der er blandt ’gamingkulturen’.
E-sport (og IT feltet generelt) er et område i konstant udvikling, derfor er vores politik også dynamisk, således vores medarbejdere kan holde sig ajour med den nyeste viden inden for området og tilpasse politikken herefter.

LÆRING OG GAMING I BØRNEHØJDE

For nogle kan noget som E-sport, virke som en ’undskyldning’, for at børnene får lov til at spille computer hele dagen. Det vil vi gerne understrege, ikke er formålet med E-sport og heller ikke afspejler Fri-Stedets målsætning med dette.
Ud over evner og interesse til selve spillet handler Esport, som de fleste hold sportsgrene også om samarbejde, sundhed, selvudvikling, kommunikation og social dannelse. Selvfølgelig skal der bruges noget tid på at træne sig i spillet, men sideløbende er der mange andre aspekter, vi vil inddrage. Noget vil være krav for deltagelse som eksempelvis god kommunikation og fysisk træning, mens andet vil være korte undervisningselementer som eksempelvis, hvordan søvn og kost kan påvirke evnen til at koncentrere sig.

E-sporten vil give de unge indsigt i egen udvikling, men ligeledes også i andres og holdets udvikling. Dette vil bidrage til en anden måde at være sociale på, hvor vi vil sikre en god tone og at der er plads til alle.

Sikkerhedsregler

SIKKERHEDSREGLER PÅ FARMEN I FORHOLD TIL CROSSKØRSEL

Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at personalet på Farmen har fokus på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Implementering af sikkerhedsregler kræver, at der jævnligt tales sikkerhed med personale og medlemmer. Alt personale støtter op om sikkerheden og er med til at fremstå som positive rollemodeller.

Fri-Stedet er ansvarlig for, at sikkerhedsreglerne håndhæves på Farmens faciliteter. De ansvarlige personaler på Farmen tager reglerne op til gennemgang på personalemøde løbende og minimum hvert kvartal.

Klubbens faciliteter generelt:

Krav:

 • Fri-Stedets crossbane er sikkerhedsgodkendt i forhold til og i samarbejde med Ungdomsringes sikkerhedskrav til crosskørsel på træningsbane.
 • Der vil altid være to pædagoger tilstede omkring cross aktiviteten.
 • De to pædagoger som står for aktiviteten gennemgår crossbanen sammen med børnene, inden der køres.
 • Lågen ud til Kollegievej åbnes, således der er fri vej for ambulancekørsel.
 • Inden kørsel på Fri-Stedets crossbane skal alle medlemmer tage en kørelicens, hvor de gennemgår en teoretisk og køreteknisk prøve.
 • De ansvarlige pædagoger skal i samarbejde med medlemmerne tjekke crossmaskinen inden der køres.
 • Kørelicensen kan inddrages, hvis et medlem ikke overholder reglerne.

Generelle krav til klubbens medlemmer, som altid SKAL overholdes inden og ved kørsel på Farmens crossbane:

 1. Alle bærer godkendt styrthjelm, brynje, handsker, lukkede sko, lange bukser og trøje under kørsel.
 2. Alle medlemmer, der kører på crossbanen, SKAL have underskrift fra forældre/værge.
 3. Alle medlemmer er ved ulykke forsikret igennem Fri-Stedets medlemskab af Ungdomsringens ulykkesforsikring.
 4. Alle medlemmer, der ikke kører, SKAL opholde sig uden for crossbanen.

 

SIKKERHEDSREGLER PÅ FARMEN I FORHOLD TIL HESTEHOLD

Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det vigtig, at vi på Farmen har fokus på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Implementering af sikkerhedsregler kræver, at man jævnligt taler sikkerhed med personale og medlemmer. Alle personaler støtter op om sikkerheden, og er med til at fremstå som de positive eksempler.

Fri-Stedet er ansvarlig for, at sikkerhedsreglerne håndhæves på Farmens faciliteter, og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. En evt. dispensation kan kun gives af lederen.

Klubbens faciliteter generelt

Krav:

Generelle krav til klubbens medlemmer, som altid SKAL overholdes ved ophold på Farmens faciliteter:

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning.
 • Alle medlemmer, der rider på Farmen, SKAL have underskrift fra forældre/værge.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov eller lignende rundt om hånden eller livet.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden.
 • Ingen fører hesten uden trense eller træktov.
 • Ingen råber eller løber i nærheden af hesten, hverken i stalden, på marken eller ved ridebanen.
 • Alle medlemmer er ved ulykke forsikret igennem Fri-Stedets medlemskab af Ungdomsringens ulykkesforsikring.

Baneridning:

 • Alle SKAL ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle SKAL ride med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 • Brug af mobiltelefonen under ridning er IKKE tilladt.
 • Der SKAL være opsyn af en hesteansvarlig person under ridning.
 • Alle SKAL benytte sikkerhedsvest ved springning.

Terræn:

 • Alle SKAL ride med sikkerhedsgodkendt hjelm.
 • Alle SKAL ride med sikkerhedsvest.
 • Alle SKAL ride med fodtøj beregnet til ridning dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 • Færdselsloven SKAL overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Følg de anbefalinger, der er omkring ridning i området.
 • Ridning i terræn SKAL være sammen med en ride ansvarlig voksen.

Fold:

 • Heste, der føres på fold, SKAL som minimum føres i grime og træktov.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, MÅ der først slippes fri, når alle er klar.
 • Der SKAL altid være en hesteansvarlig person tilstede, når der lukkes ud eller hentes heste.