Sikkerhedsregler

SIKKERHEDSREGLER PÅ FARMEN I FORHOLD TIL CROSSKØRSEL
Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at personalet på Farmen har fokus på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Implementering af sikkerhedsregler kræver, at der jævnligt tales sikkerhed med personale og medlemmer. Alt personale støtter op om sikkerheden og er med til at fremstå som positive rollemodeller.

Fri-Stedet er ansvarlig for, at sikkerhedsreglerne håndhæves på Farmens faciliteter. De ansvarlige personaler på Farmen tager reglerne op til gennemgang på personalemøde løbende og minimum hvert kvartal.

Klubbens faciliteter generelt:

Krav:

 • Fri-Stedets crossbane er sikkerhedsgodkendt i forhold til og i samarbejde med Ungdomsringes sikkerhedskrav til crosskørsel på træningsbane.
 • Der vil altid være to pædagoger tilstede omkring cross aktiviteten.
 • De to pædagoger som står for aktiviteten gennemgår crossbanen sammen med børnene, inden der køres.
 • Lågen ud til Kollegievej åbnes, således der er fri vej for ambulancekørsel.
 • Inden kørsel på Fri-Stedets crossbane skal alle medlemmer tage en kørelicens, hvor de gennemgår en teoretisk og køreteknisk prøve.
 • De ansvarlige pædagoger skal i samarbejde med medlemmerne tjekke crossmaskinen inden der køres.
 • Kørelicensen kan inddrages, hvis et medlem ikke overholder reglerne.

Generelle krav til klubbens medlemmer, som altid SKAL overholdes inden og ved kørsel på Farmens crossbane:

 1. Alle bærer godkendt styrthjelm, brynje, handsker, lukkede sko, lange bukser og trøje under kørsel.
 2. Alle medlemmer, der kører på crossbanen, SKAL have underskrift fra forældre/værge.
 3. Alle medlemmer er ved ulykke forsikret igennem Fri-Stedets medlemskab af Ungdomsringens ulykkesforsikring.
 4. Alle medlemmer, der ikke kører, SKAL opholde sig uden for crossbanen.

 

SIKKERHEDSREGLER PÅ FARMEN I FORHOLD TIL HESTEHOLD

Sikkerhedsregler på Farmen i forhold til hestehold

Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det vigtig, at vi på Farmen har fokus på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Implementering af sikkerhedsregler kræver, at man jævnligt taler sikkerhed med personale og medlemmer. Alle personaler støtter op om sikkerheden, og er med til at fremstå som de positive eksempler.

Fri-Stedet er ansvarlig for, at sikkerhedsreglerne håndhæves på Farmens faciliteter, og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. En evt. dispensation kan kun gives af lederen.

Klubbens faciliteter generelt

Krav:

Generelle krav til klubbens medlemmer, som altid SKAL overholdes ved ophold på Farmens faciliteter:

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning.
 • Alle medlemmer, der rider på Farmen, SKAL have underskrift fra forældre/værge.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov eller lignende rundt om hånden eller livet.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden.
 • Ingen fører hesten uden trense eller træktov.
 • Ingen råber eller løber i nærheden af hesten, hverken i stalden, på marken eller ved ridebanen.

Baneridning:

 • Alle SKAL ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle SKAL ride med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 • Brug af mobiltelefonen under ridning er IKKE tilladt.
 • Der SKAL være opsyn af en hesteansvarlig person under ridning.
 • Alle SKAL benytte sikkerhedsvest ved springning.

Terræn:

 • Alle SKAL ride med sikkerhedsgodkendt hjelm.
 • Alle SKAL ride med sikkerhedsvest.
 • Alle SKAL ride med fodtøj beregnet til ridning dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 • Færdselsloven SKAL overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Følg de anbefalinger, der er omkring ridning i området.
 • Ridning i terræn SKAL være sammen med en ride ansvarlig voksen.

Fold:

 • Heste, der føres på fold, SKAL som minimum føres i grime og træktov.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, MÅ der først slippes fri, når alle er klar.
 • Der SKAL altid være en hesteansvarlig person tilstede, når der lukkes ud eller hentes heste.