Børn og unge der er visiteret

Et tilbud til børn og unge i alderen 4. klasse til 18/20 år med fysisk/psykisk varig funktionsnedsættelse og som har brug for ekstra støtte for at få et lige så godt fritids- og ungdomsliv som andre børn og unge. Inden start skal barnet være visiteret gennem Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Har du spørgsmål i forbindelse med visitering til en plads på Fri-Stedet, så kontakt souschef Jill Hvarregaard på telefon 31 99 33 02.

Børn og unge der er visiteret, er inkluderet i fritids- og ungdomsklubben og har en primær kontaktpædagog. Der tilbydes deltagelse i særskilte arrangementer og Klub Grif.

For børn og unge der er visiteret, har vi åbent mandag til fredag klokken 14.00 til 18.00 for fritidsklubben og mandag til fredag klokken 18.00 til 22.00 og lørdag klokken 16.00 til 22.00 for ungdomsklubben. På skolefri dage har vi åbent klokken 7.00 til 18.00/22.00. Der kan være særaftaler i åbningstiden i forhold til hvert enkelt barn/ung.

Det koster 700 kroner om måneden og juli måned er betalingsfri. Der er mulighed for at søge dækning af udgiften hos egen rådgiver, dog gælder dette ikke, hvis der er bevilget friplads.

Fri-Stedet – et godt sted at blive stor!