Børn og unge der er visiteret

Børn og unge der er visiteret er et tilbud til børn og unge i alderen 4. klasse til 18/20 år med fysisk/psykisk varig funktionsnedsættelse og som har brug for ekstra støtte for at få et lige så godt fritids- og ungdomstilbud som andre børn og unge. Inden start skal barnet være visiteret gennem Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Børn og unge der er visiteret er inkluderet i fritids- og ungdomsklubben og har en primær kontaktpædagog. Der tilbydes deltagelse i særskilte arrangementer og Klub Grif.

For børn og unge der er visiteret har vi åbent mandag-fredag kl. 14.00-18.00 for fritidsklubben og mandag-fredag kl. 18.00-22.00 og lørdag kl. 16.00-18.00 for ungdomsklubben. På skolefri dage har vi åbent kl. 7.00-18.00/22.00. Der kan være særaftaler i åbningstiden i forhold til hvert enkelt barn/ung.

Det koster 690,- pr. måned og juli måned er betalingsfri. Er der behov for dækning af udgiften kan den søges hos egen rådgiver, dog gælder dette ikke, hvis der er bevilget friplads.